Prasa o nas
SCT ESTER Technology
Więcej szczegółów ... ...
Daty i Wydarzenia
Automechanika Frankfurt 2021
Więcej szczegółów ... ...
 

 

Wydawca

 

Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154

22880 Wedel

Niemcy
tel.: +49 (4103) 1211 0
fax: +49 (4103) 1211 116
e-mail: info@sct-germany.de

Dyrektor: Konstantin Gaab, Wladimir Schartner

Wpis do Rejestru Ewidencji Handlowej: Pinneberg HRB5083 PI
Numer VAT: DE 163694656

 

 

Informacje prawne i bezpieczeństwo danych

 

 

Zawartość i wykorzystanie strony

 

Wszelkie informacje publikowane na tej stronie w tej formie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, nie ograniczają się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub naruszenia nieprzestrzegania. Jakakolwiek dokumentacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy w druku. Zmiany i uzupełnienia mogą być od czasu do czasu umieszczane przez SCT-Vertriebs GmbH do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
 
Uprawnienie do używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów publikowanych przez SCT-Vertriebs GmbH na tej stronie przyznane jest pod warunkiem, że każda kopia w całości zawiera informację o prawach autorskich, a żadna część dokumentacji nie jest wykorzystywana w celach komercyjnych i ogranicza się do używania do celów informacyjnych w obrębie organizacji.
 
SCT-Vertriebs GmbH nie gwarantuje, że ta strona będzie niezkłócona lub wolna od błędów, że usterki zostaną naprawione, lub że ta strona jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Wszystkie treści na tej stronie są wyłączną własnością SCT-Vertriebs GmbH i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.
 

Anonimowe dane

 

Można odwiedzić tę stronę internetową bez konieczności ujawniania, kim jesteś. Ty, jako indywidualny użytkownik, pozostajesz anonimowy.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

Strona SCT-Vertriebs GmbH jest przeznaczona jedynie do dostarczenia klientom informacji, i dlatego nie gromadzi żadnych danych osobowych.

 

Globalna dostępność i kontrola eksportu

 

Fragmenty tej witryny i serwisy mogą być kontrolowane i obsługiwane przez SCT-Vertriebs GmbH tylko z centrali w Niemczech. SCT-Vertriebs GmbH nie gwarantuje, że strona internetowa, usługi lub materiały dostępne i opisane na stronie są właściwe lub dostępne do użytku w innych miejscach, a dostęp do nich z innych krajów, w których treści te są niezgodne z prawem lub karane jest zabronione. Dostęp lub korzystanie ze strony internetowej, usług lub materiałów dostępnych lub opisanych na stronie internetowej przez osoby, lub z krajów, które są sankcjonowane przez Niemcy jest zabronione.

 

Linki zewnętrzne

 

W celu optymalnego wykorzystania informacji dostarczanych przez naszą stronę, zawiera ona linki, odnoszące się do stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że takie linki są zewnętrzne, chyba że zaznaczono inaczej. SCT-Vertriebs GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści i projekty stron innych dostawców. Dlatego wszystkie zobowiązania niniejszej deklaracji ochrony prywatności danych ewidentnie nie mają zastosowania do takich linków.

 

Znak towarowy i prawa autorskie

 

Znaki towarowe i znaki pokazane lub wymienione na stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SCT-Vertriebs GmbH w Niemczech i innych krajach. Znaki te nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez upoważnienia lub przez inną osobę lub podmiot, bez wyraźnej, pisemnej zgody SCT-Vertriebs GmbH. Ponadto, znaki te nie mogą być używane w połączeniu z każdym innym niż produkty SCT-Vertriebs GmbH lub serwisem w sposób, który może powodować nieporozumienia klientów lub potencjalnych klientów, lub w jakiejkolwiek formie lub w sposób, który dyskredytuje lub kompromituje naszą firmę.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt na info@sct-germany.de